Để tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi người dùng. Chúng tôi đưa ra một số điều khoản trong chính sách hoàn tiền theo các cam kết kèm theo.

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

 a. Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn trả phí dịch vụ sau khi khách hàng đã đóng tiền để thực hiện điều trị, trừ trường hợp lỗi phát sinh từ phía chúng tôi trong quá trình thực hiện giao dịch. Hoặc có những cam kết khác trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ.

b. Chính sách đổi trả

Quý khách được quyền đổi dịch vụ sử dụng với giá trị cao hơn và chỉ với đóng thêm khoản phí chênh lệch so với số tiền ban đầu. Như đã nêu ở điều 1, chúng tôi không chấp nhận hủy dịch vụ sau khi đã đóng tiền sử dụng.

Chính sách bảo hành

Chúng tôi thực hiện bảo hành thông qua hợp đồng cam kết về hiệu quả điều trị với khách hàng thực hiện các liệu trình trọn gói.

Nghĩa vụ bảo hành được chúng tôi thực hiện theo đúng những điều khoản được ký kết với khách hàng trước khi tiến hành gói dịch vụ.

a. Trường hợp bảo hành dịch vụ

Khách hàng tuân theo chính xác các hướng dẫn của chúng tôi nhưng kết quả không như mong đợi

b. Trường hợp không bảo hành dịch vụ 

Khách hàng không tuân theo các hướng dẫn của chúng tôi và dẫn đến kết quả không như mong đợi